MANŞET HABERLER
HAFTALIK ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
MMM ERBA MAKİNA A.Ş.
Öğrencimiz Zahide ÇAM'ın Buurs kazandığı Okul
GENEL KURUL SONUÇLARI
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
FAALİYET RAPORU EKLERİ
2018-2019-2020 FAALİYET RAPORU
BIOLUEUR ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
AAL NOSTALJİK ROZET
AAL KRAVAT
Ünlü Mezunlarımız
Ünlü Mezunlarımız
Lisemiz Münazara Topluluğu
ANKARA ATATÜRK LİSESİ TARİH TOPLULUĞU
REKLAM ALANLARIMIZ AKTİF HALE GETİRİLMİŞTİR.
DERNEĞİMİZİN YOUTUBE KANALI OLUŞTURULMUŞ VE WEB SAYFAMIZDAKİ SOSYAL MEDYA BAĞLANTISI SAĞLANMIŞTIR.
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Ankara Atatürk Lisesi Derneği

                                     

 

 

 

 

 

                                                     ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ

                                                                           2018-2019-2020 YILLARI

                                 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

 

 

            Sayın Üyemiz,

         

Derneğimizin 2018-2019-2020 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı, Necatibey Caddesi No:51-1 Çınar Apartmanı Kat:8 Daire:16 Kızılay-Ankara adresindeki Dernek Merkezinde 18 Mart 2021 Perşembe günü Saat:13.00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

 

Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa,   28 Mart 2021 Pazar günü saat 13.00’de aynı yerde ve  aynı gündemle  çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

                      Üyelerimizin katılımını rica ederiz.

                      Saygılarımızla

                                  

                                                                                             Ali Fahir KAYACAN

                                                                                              Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                       Başkan           

        GÜNDEM

       1.Açılış , yoklama ve saygı duruşu,

       2.Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

       3.Yönetim Kurulunun 2018-2019-2020 yılları Faaliyet Raporlarının okunup görüşülmesi,

       4.Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi,

       5.Dönem hesaplarının okunması ve görüşülmesi,

       6.Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması için ayrı ayrı oylama yapılması,

       7.2021-2022 yılları için yıllık üye ödentisinin ve üye giriş ödentisinin belirlenmesi,

       8.2021-2022 yılları tahmini bütçesinin görüşülüp oylanması,

       9.Yeni dönem Yönetim  ve Denetim  Kurullarının seçilmesi,

     10.Dilekler ve kapanış,