MANŞET HABERLER
HAFTALIK ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
MMM ERBA MAKİNA A.Ş.
Öğrencimiz Zahide ÇAM'ın Buurs kazandığı Okul
GENEL KURUL SONUÇLARI
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
2018-2019-2020 FAALİYET RAPORU
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
BIOLUEUR ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
AAL NOSTALJİK ROZET
AAL KRAVAT
Ünlü Mezunlarımız
Ünlü Mezunlarımız
Lisemiz Münazara Topluluğu
ANKARA ATATÜRK LİSESİ TARİH TOPLULUĞU
REKLAM ALANLARIMIZ AKTİF HALE GETİRİLMİŞTİR.
DERNEĞİMİZİN YOUTUBE KANALI OLUŞTURULMUŞ VE WEB SAYFAMIZDAKİ SOSYAL MEDYA BAĞLANTISI SAĞLANMIŞTIR.
FAALİYET RAPORU EKLERİ
Ankara Atatürk Lisesi Derneği

                             

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                       ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ HESAP TABLOSU 

                                                                                                         1/1/2018 – 31/12/2018 Dönemi

 

 

GİDER

 

GELİR

 

 

 

 

 

Önceki Yıldan Devreden Borç

: ……-………….

Önceki Yıldan Devreden Gelir

:   49.634,06

Genel Giderler

:   132.697,84

a) Kasa

:        496,60

 

Personel Giderleri

:……-……..........

b) Banka

:   49.137,46

 

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

:   132.697,84

c) Alacaklar

: ……-…………

 

a) Kültür, Sanat, Spor

: ………………

 

Üye Ödentileri

:     5.804,28

b) Eğitim ve Araştırma

:       126.677,00

 

Yurtdışından Alınan Yardımlar

: ……-…………

c) Sağlık

: ……-…………

 

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar

: ……-…………

ç) Sosyal Hizmetler

: ……-…………

 

Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı

:  106.149,00

d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.)

: ……-…………

 

a) Bağış Gelirleri

:   106.149,00

 

e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.

: ……-…………

 

b) Yardım Toplama Gelirleri

: ……-…………

 

f) Hukuk ve İnsan Hakları

: ……-…………

 

İktisadi İşletme Gelirleri

: ……-…………

g) Hayır Yardımları

: ……-…………

 

Finansal Gelirler

: ……-…………

ğ) Uluslararası Faaliyetler

: ……-…………

 

Kira Gelirleri

 

h) Diğer

:       10.585,82

 

Diğer Gelirler (Faiz geliri)

:       497,18

Diğer Giderler

: ……-……….

Alınan Borçlar

: ……-…………

Mevcut Kasa

:          440,91

 

 

Mevcut Banka

:    28.945,77

 

 

 

Mevcut Alacaklar

: ……  -………….

 

 

 

GENEL TOPLAM

162.084,52 

GENEL TOPLAM

:    162.084,52

 

                                                                                                                                                                                                                   EK-2

 

                                                                               ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ HESAP TABLOSU

                                                                                                 1/1/2019 – 31/12/2019 Dönemi

 

 

GİDER

 

GELİR

 

 

 

 

 

Önceki Yıldan Devreden Borç

: ……-………….

Önceki Yıldan Devreden Gelir

:   29.386,68

Genel Giderler

:   31.403,73

a) Kasa

:        440,91

 

Personel Giderleri

:……-……..........

b) Banka

:   28.945,77

 

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

:   31.403,73

c) Alacaklar

: ……-…………

 

a) Kültür, Sanat, Spor

: ………………

 

Üye Ödentileri

:     6.115,10

b) Eğitim ve Araştırma

:       20.817,73

 

Yurtdışından Alınan Yardımlar

: ……-…………

c) Sağlık

: ……-…………

 

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar

: ……-…………

ç) Sosyal Hizmetler

: ……-…………

 

Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı

:     7.445,00

d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.)

: ……-…………

 

a) Bağış Gelirleri

:     7.445,00

 

e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.

: ……-…………

 

b) Yardım Toplama Gelirleri

: ……-…………

 

f) Hukuk ve İnsan Hakları

: ……-…………

 

İktisadi İşletme Gelirleri

: ……-…………

g) Hayır Yardımları

: ……-…………

 

Finansal Gelirler

: ……-…………

ğ) Uluslararası Faaliyetler

: ……-…………

 

Kira Gelirleri

 

h) Diğer

:       10.585,82

 

Diğer Gelirler (Faiz geliri)

:     1.136,98

Diğer Giderler

: ……-……….

Alınan Borçlar

: ……-…………

Mevcut Kasa

:          371,79

 

 

Mevcut Banka

:    12.308,42

 

 

 

Mevcut Alacaklar

: ……  -………….

 

 

 

GENEL TOPLAM

:    44.083,94.

GENEL TOPLAM

:    44.083,94

 

                                                                                                                                                                                                                                EK-3

 

                                                                               ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ HESAP TABLOSU

                                                                                             01/01/2020 – 31/12/2020 Dönemi

 

 

GİDER

 

GELİR

 

 

 

 

 

Önceki Yıldan Devreden Borç

: ……-………….

Önceki Yıldan Devreden Gelir

:   12.680,21

Genel Giderler

:      8.427,49

a) Kasa

:        371,79

 

Personel Giderleri

:……-……..........

b) Banka

:   12.308,42

 

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

:      8.427,49

c) Alacaklar

: ……-…………

 

a) Kültür, Sanat, Spor

: ………………

 

Üye Ödentileri

:     4.375,30

b) Eğitim ve Araştırma

:         -

 

Yurtdışından Alınan Yardımlar

: ……-…………

c) Sağlık

: ……-…………

 

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar

: ……-…………

ç) Sosyal Hizmetler

: ……-…………

 

Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı

:     1.660,00

d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.)

: ……-…………

 

a) Bağış Gelirleri

:     1.660,00

 

e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.

: ……-…………

 

b) Yardım Toplama Gelirleri

: ……-…………

 

f) Hukuk ve İnsan Hakları

: ……-…………

 

İktisadi İşletme Gelirleri

: ……-…………

g) Hayır Yardımları

: ……-…………

 

Finansal Gelirler

: ……-…………

ğ) Uluslararası Faaliyetler

: ……-…………

 

Kira Gelirleri

 

h) Diğer

:         8.427,49

 

Diğer Gelirler (Faiz geliri)

:        250,91

Diğer Giderler

: ……-……….

Alınan Borçlar

: ……-…………

Mevcut Kasa

:          -

 

 

Mevcut Banka

:    10.538,93

 

 

 

Mevcut Alacaklar

: ……  -………….

 

 

 

GENEL TOPLAM

:    18.966,42

GENEL TOPLAM

:   18.966,42

 

       

          EK-4

         
         
         

2021-2022 TAHMİNİ GİDER

   

2021-2022 TAHMİNİ GELİR

 
         

Apartman aidatı

2.000,00

 

Üye giriş aidatı

3.000,00

Doğalgaz alımı

    800,00

 

Yıllık aidat(Banka-elden)

10.000,00

İnternet-Tel-Tv.

3.000,00

 

Yıllık aidat(Mobil ödeme)

1.500,00

Elektrik

2.400,00

 

Bağış

4.000,00

Kartlı su sayacı yükleme

    400,00

 

Faiz Geliri

2.000,00

Toplu SMS kredi yükleme

2.000,00

     

Web sayfası domain kirası

1.000,00

     

Diğer giderler

4.000,00

     
         

TOPLAM

15.600,00

     

GELİR FAZLASI

  4.900,00

     

TOPLAM

20.500,00

 

TOPLAM

20.500,00