MANŞET HABERLER
10 KASIM
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
GELENEKSEL DÖNER-PİLAV GÜNÜ
ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
GELENEKSEL DÖNER-PİLAV GÜNÜ
ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
HAFTALIK ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
HAFTALIK ÇAY-SOHBET BULUŞMASI
MUTLU BAYRAMLAR DİLİYORUZ
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
ATA ROKET PROJESİ
ATA ROKET PROJESİ
ATA ROKET PROJESİ
İLAMİS KOZMETİK
GENEL KURUL SONUÇLARI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
MMM ERBA MAKİNA A.Ş.
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
BIOLUEUR ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
AAL NOSTALJİK ROZET
AAL KRAVAT
Ünlü Mezunlarımız
Ünlü Mezunlarımız
Lisemiz Münazara Topluluğu
ANKARA ATATÜRK LİSESİ TARİH TOPLULUĞU
REKLAM ALANLARIMIZ AKTİF HALE GETİRİLMİŞTİR.
DERNEĞİMİZİN YOUTUBE KANALI OLUŞTURULMUŞ VE WEB SAYFAMIZDAKİ SOSYAL MEDYA BAĞLANTISI SAĞLANMIŞTIR.
FAALİYET RAPORU
Ankara Atatürk Lisesi Derneği

 

 

                  

 

                        

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

                                                             ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ

       YÖNETİM KURULU

                                            2020-2021 DÖNEMLERİ FAALİYET RAPORU

 

 

 

Sayın Divan Başkanlığı , Genel Kurulun saygıdeğer üyeleri;

2020 Yılı Mart ayı içerisinde yapılması gereken olağan Genel Kurul Toplantımız, Covid-19 Pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı Genelgeleri uyarınca çeşitli defalar ertelenmiş olduğundan, 28 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilebilmiştir.

 

Bilindiği üzere, 28 MART 2021 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Ali Fahir KAYACAN, Nuh Naci DOĞUTEPE, Varlık BEŞLİ, Mete DUYGULUER, Hasan ALICI , Mahmut BİLGİÇ ve Hanife Ayşim ULUS’tan oluşan Yönetim Kurulumuz göreve başlamış bulunmaktadır.

 

Yönetim Kurulu’nun 28/03/2021 tarihli ilk toplantısında yapılan seçim sonucunda;

 

Ali Fahir KAYACAN                           Yönetim Kurulu Başkanı,

Nuh Naci DOĞUTEPE                         Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Mete DUYGULUER                             Sekreter

Varlık BEŞLİ                                         Sayman,

Hanife Ayşim ULUS                              Sekreter Yardımcısı,

Mahmut BİLGİÇ                                   Sayman Yardımcısı

Hasan ALICI                                         Üye                              olarak seçilmişlerdir.

 

                 28 Mart 2021 Tarihli Genel Kurul ile göreve getirildiğimiz tarihten bu güne kadar geçen süreçte, Yönetim Kurulumuzca yapılan faaliyetler öz itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Yönetim Kurulu iş bölümü sonrasında Genel Kurul Sonuç Bildirimi Başkan tarafından hazırlanarak  DERBİS  üzerinden süresinde İl Dernekler Müdürlüğüne gönderilmiş olup, Dernekler  Müdürlüğünce incelenerek  Dernek  Yönetim organları ile ilgili gerekli değişiklikler kayıtlara işlenmiştir.

 

       2020 ve 2021 yıllarına ilişkin Dernek Beyannameleri süresi içinde  Başkan tarafından DERBİS üzerinden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiş ve DERBİS sistemine işlenmiştir.

 

Dernek yıllık gelirlerinin 500.000,00 TL.sının çok çok altında olmasına karşılık, çok önceden beri İşletme Hesabı defteri yerine Bilanço Usulüne göre tutulan dernek hesaplarının işletme hesabına göre tutulabilmesi amacıyla Yönetim Kurulumuzun kararı ile, 2020 Aralık ayında Ankara Valiliği İl sivil toplumla İlişkiler Müdürlüğüne dilekçe ile yapmış olduğumuz müracaat üzerine Dernek hesaplarımızın 2021 yılından itibaren İşletme Hesabına göre tutulmasına geçilmiş  ve böylece işlemlerde kolaylık ve basitlik sağlanmıştır.

 

Banka hesabımızda bulunan  mütevazi miktarın duruma  göre belirli bir miktarının aylık vadeli mevduatta değerlendirilmesi sonucunda, cüz’ide olsa faiz geliri elde edilmiştir.

 

Haftalık çay-sohbet toplantılarımız vesilesi ile 2020-2021 yıllarında önceki yıllara göre elden ve banka vasıtasıyla aidat ödenmesinde belirli bir artış söz konusu olmuştur. Bu durum ekte sunulan gelir tablosundan açık olarak görülebilecektir.

 

Yönetim Kurulunun  verdiği yetki ile, önceki dönemden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Ziraat Bankası Necatibey Şubesindeki Dernek Banka hesabı ile ilgili olarak internet şifresi alınmış olup, Otomatik ödemeye dahil olan Elektrik, İnternet ve Telefon fatura ödemeleri dışında tüm dernek ödemeleri  internet üzerinden hızlı ve çok cüz’i bir masrafla yapılma imkanına kavuşmuş, bunun yanı sıra Dernek Banka hesabının bankaya veya ATM ye gitmeye gerek kalmaksızın her an kolaylıkla kontrol edilebilme imkanı sağlanmıştır.

 

Toplu SMS sistemi ile ilgili olarak daha önce anlaşma yaptığımız Organik Haberleşme firmasının ile Toplu SMS sistemimiz aktif ve kesintisiz şekilde sürdürülmekte, üyelerimiz ile iletişim en üst seviyede bulunmaktadır.

 

Yönetim Kurulumuza intikal eden, üyelerimiz veya Atatürk Liseliler ile ilgili vefat veya hastalık haberleri, toplu SMS sistemimiz, WEB sayfamız ve Facebook Grup Sayfamız aracılığı ile düzenli olarak üyelerimize ve Atatürk Liselilere duyurulmuştur.

 

Geçen dönemde başlatılan,  Dernek Merkezimize ait  telefonun doğrudan Yönetim   Kurulu    Başkanının cep telefonuna yönlendirilmesi uygulamasına devam edilmiş olup, 7  gün 24 saat Dernek telefonundan Dernek Başkanına ulaşılması mümkün hale getirilmiştir.

 

Günümüzde sosyal medya iletişim araçlarının çok büyük önem kazanması dikkate alınarak daha önce 2014 yılında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ “ adı altında oluşturulan Facebook grubumuz çok büyük ilgi görmüş olup, toplu SMS sisteminin yanı sıra Derneğimiz ile ilgili tüm faaliyet ve duyuruların buradan da çok daha fazla kişiye ulaşması sağlanmıştır. Dernek olmamız nedeniyle siyasi veya buna benzer  paylaşımlar yapılmasına  izin verilmeyen Facebook grubumuzun halen 1500 den fazla  üyesi bulunmaktadır. Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Derneğimiz adına açılan bir instagram ve Twitter hesabı da mevcuttur.

 

31 Aralık 2020 tarihine kadar http://www.ataturkliseliler.org/  internet adresine sahip önceki WEB sayfamız, aaldernegi.org alan adı ile çok daha işlevsel ve görsel bakımdan zengin  bir içerik ile yenilenmiş olup, çok daha etkin ve devamlı işleyen bir performans ile kullanılmaktadır.Toplu SMS sistemimiz ve Facebook Grup sayfamızda yapılan duyurular sonucunda da WEB sayfamız çok daha yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlanmıştır.Nitekim, WEB sayfamızın ziyaretçi sayısı, Yönetim Kurulumuzun görev dönemi içerisinde önceki dönemlere göre 2-3 kat artmış bulunmaktadır.Ayrıca yeni WEB sayfamızdaki belirlenmiş alanlara reklam alınma imkanı da sağlanmıştır.

 

01/01/2020 tarihi ile 31/12/2021 döneminde 12 ASIL, 1 Fahri olmak üzere 13  yeni üye kaydı yapılmış olup, son üye numarası 1621 dir.

 

Terasımızın üst kısmında belli bir bölgeden kaynaklanan su sızıntısı, 2020 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde temin edilen bir usta eli ile malzeme ve işçilik dahil olmak üzere 4626,96 TL. sı sarfedilmek suretiyle tamamen giderilmiş, su sızıntısı nedeniyle bozulan ve deforme olan teras iç ve dış kaplama-yalıtım malzemeleri tamamen değiştirilmiş, su sızıntısının yarattığı duvar boya bozuklukları yeniden boyanmak suretiyle giderilmiştir.

 

Covid-19 Pandemisi nedeniyle ne yazık ki 2020 yılı içerisinde 2020 Şubat ayı sonlarına kadar gerçekleştirilen Haftalık Çarşamba toplantılarımız 2021 yılı içerisinde çok sınırlı sayıda gerçekleştirilebilmiştir.Bunun  dışında yasal ve idari engeller nedeniyle herhangi bir etkinlik yapılması mümkün olamamıştır. 

 

31/12/2021 TARİHİ İTİBARİYLE ;

 

    BANKA HESAPLARIMIZ OLARAK 2022 YILINA 14.962,39  TL.SI  DEVREDİLMİŞTİR.

 

2020-2021 yıllarına ilişkin gelir-gider tabloları ile 2022-2023 yıllarına ilişkin tahmini bütçe ekte sunulmuştur.

    

      Gelir gider tabloları dikkate alındığında, Derneğimizin mevcut haline ve hiç borçsuz olarak bugünlere  gelebilmesinin bağışlar sayesinde mümkün olabildiği açık olarak görülmektedir.

          

          Yaptıkları bağışlar ile derneğimizin bugünlere gelmesine büyük katkı veren herkese şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

 

Görev dönemimiz içerisinde, ana vizyonumuz  “Daha iyiye , daha güzele ulaşmak“ olmuştur. 28/03/2021 tarihli Genel Kurulda oluşan Yönetim Kurulu ile birlikte bugünlere ve her şeyden önemlisi ; uzun seneler boyunca Atatürk Lisesinin bir sınıfında veya Spor salonunda Genel Kurulunu yapmak zorunda kalan bir Dernekten, kendi merkezinde çok daha rahat ve fazla imkanlar ile Genel Kurulunu yapan bir Dernek seviyesine gelmiş olmak bizler için ayrı bir mutluluk nedeni olmuştur.

     

       Kuşkusuz ki, hiç bir şeyin sonu olmadığı gibi görev dönemimiz ile ilgili olarak ta, daha iyisinin yapılabileceği söylemi dile getirilebilir.

 

Bizler, mevcut kısıtlı imkanlar ile Derneği, her hafta Atatürk Liselilerin buluşma yeri olarak belli saatlerde açık tutmayı, her ay tamamen amatör bir ruhla bizzat kendimiz hazırlamak ve mutfaktaki kısıtlı imkanlara rağmen sıcak olarak servis yapılacak şekilde ara sıcaklar da sunmak suretiyle Kokteyl ve yemekler düzenleyebilecek bir duruma getirmeyi, sosyal medyayı da etkin şekilde kullanıp, şahsi dostluklarımızın da etkisi ile önemli rakamlarda bağış sağlamayı, Derneği hiç borçsuz olarak Banka hesabında derneğimiz için önemli  sayılabilecek bir para bulunacak hale getirmeyi, bir çok sivil toplum kuruluşunda olmayacak şekilde  dernek üyeleri ve Atatürk Liseliler ile etkin ve sürekli iletişim kurulmasını, her şeyden önemlisi Genel Kurulumuzu Dernek Merkezinde yapabilecek imkanlara ulaşmayı sağlayabildik.

 

Derneğimiz için en önemli husus, sadece isimlerden ibaret bir Yönetim Kurulu listesinin oluşturulması olmamalıdır.

 

Bizzat yaşayarak gördük ki, gerektiğinde Dernek Merkezinin temizlenmesi vs. işleri dahil olmak üzere özetle, elini bizzat taşın altına koyacak kişilerden oluşacak bir Yönetim Kurulu ile Derneğin yaşayabileceğini ve daha güzel işler başarabileceğini değerlendiriyoruz.

 

Genel Kurulumuzun Derneğimizin geleceği için sağlıklı ve güzel kararlar alacağına yürekten inanıyor ve Yönetim Kurulumuz adına saygılar sunuyorum.

 

 

                                                                                                Ali Fahir KAYACAN

                                                                                                Yönetim Kurulu adına

                                                                                                Başkan                                                                                              

 EKLERİ :

 EK-1    : 2020 Yılı Gelir-Gider Tablosu.

 EK-2    : 2021 yılı  Gelir-Gider Tablosu.

 EK-3    : 2022-2023 Yılları tahmini Bütçesi.