MANŞET HABERLER
ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ
GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ
BURS KULÜBÜMÜZ BURSLARI VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.
2023 YILI ÜYE AİDATLARI
ATATÜRK LİSELİLERİN ANDI
CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI KUTLU OLSUN
BURS KULÜBÜMÜZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
GENEL KURUL SONUÇLARI
2022 YILI FAALİYET RAPORU
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
GELENEKSEL DÖNER-PİLAV GÜNÜ
ATA ROKET PROJESİ
ATA ROKET PROJESİ
ATA ROKET PROJESİ
BIOLUEUR ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 15 İNDİRİM
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
Ünlü Mezunlarımız
Ünlü Mezunlarımız
REKLAM ALANLARIMIZ AKTİF HALE GETİRİLMİŞTİR.
DERNEĞİMİZİN YOUTUBE KANALI OLUŞTURULMUŞ VE WEB SAYFAMIZDAKİ SOSYAL MEDYA BAĞLANTISI SAĞLANMIŞTIR.
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
Ankara Atatürk Lisesi Derneği

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ

                                            OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

 

 

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Necatibey Caddesi No:51-1 Çınar Apartmanı Kat:8 Daire:16 Kızılay-Ankara adresindeki Dernek Merkezinde  08 Mart 2023  Çarşamba günü Saat:13:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bu ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa, aynı yerde, aynı gündemle19 Mart 2022 Pazar günü saat 13.00’de çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

            ASIL Üyelerimizin katılımını rica ederiz.

            Saygılarımızla

 

                                                                                                       Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                       Ali Fahir KAYACAN

                                                                                                                 BAŞKAN

 

       GÜNDEM

 

 1. Açılış , yoklama ve saygı duruşu,
 2. Divan Heyeti seçimi ve Divan Heyetine Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
 3. Yönetim Kurulunun 2022 Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi,
 4. Denetim Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi,
 5. Dönem hesaplarının okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması için ayrı ayrı oylama yapılması,
 7. 2023-2024 yılları için yıllık üye ödentisinin ve üye giriş ödentisinin belirlenmesi,
 8. 2023-2024 yılları tahmini bütçesinin görüşülüp oylanması,
 9. Dernek merkezinin bulunduğu apartmanın çok eski olması nedeniyle ileride olabilecek kentsel dönüşüm veya arsa karşılığı yeniden inşa ile ilgili işlemlerle sınırlı olmak üzere, kat maliki sıfatıyla apartman kat malikleri kurulunda oy kullanmak, müteahhit ile sözleşme imzalamak, kentsel dönüşüm ile ilgili tüm resmi kurumlarda ve Tapu Müdürlüğünde kat maliki sıfatıyla gerekli tescil, terkin vs. diğer tüm işlemleri yapmak, müteahhit ile gerektiği takdirde kira sözleşmesi imzalamak üzere Yönetim Kuruluna veya Yönetim Kurulu Başkanına tam yetki verilmesi hususunun görüşülüp oylamaya sunulması.
 10. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi,
 11. Dilekler ve kapanış, 

 

DERNEK TÜZÜĞÜ MADDE 15:

 Dernek yönetim kurulu ve denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi genel kurulda aday olanlar arasından yazılı ve gizli oy açık tasnifle ve salt çoğunlukla yapılır.

Seçimlerde oy pusulası kullanmak zorunludur.

Oy pusulalarında  ; Yönetim Kurulu 7 asil, 7 yedek , Denetim Kurulu 3 asil, 3 yedek olmak üzere 20 adayın yer alması gerekmektedir.