MANŞET HABERLER
ATAMIZI SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ
GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ
BURS KULÜBÜMÜZ BURSLARI VERMEYE BAŞLAMIŞTIR.
2023 YILI ÜYE AİDATLARI
ATATÜRK LİSELİLERİN ANDI
CUMHURİYETİMİZİN 100.YILI KUTLU OLSUN
BURS KULÜBÜMÜZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
GENEL KURUL SONUÇLARI
GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
GELENEKSEL DÖNER-PİLAV GÜNÜ
ATA ROKET PROJESİ
ATA ROKET PROJESİ
ATA ROKET PROJESİ
BIOLUEUR ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 15 İNDİRİM
İLAMİS KOZMETİK
İLAMİS KOZMETİK
Ünlü Mezunlarımız
Ünlü Mezunlarımız
REKLAM ALANLARIMIZ AKTİF HALE GETİRİLMİŞTİR.
DERNEĞİMİZİN YOUTUBE KANALI OLUŞTURULMUŞ VE WEB SAYFAMIZDAKİ SOSYAL MEDYA BAĞLANTISI SAĞLANMIŞTIR.
2022 YILI FAALİYET RAPORU
Ankara Atatürk Lisesi Derneği

ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

01/01/2022-31/12/2022  DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 

 

Sayın Divan Başkanlığı , Genel Kurulun saygıdeğer üyeleri;

 

Bilindiği üzere, 20 MART 2022  tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Ali Fahir KAYACAN, Nuh Naci DOĞUTEPE, Varlık BEŞLİ, Mete DUYGULUER, Hasan ALICI , Mahmut BİLGİÇ ve Hanife Ayşim ULUS’tan oluşan Yönetim Kurulumuz göreve başlamış bulunmaktadır.

 

Yönetim Kurulu’nun 28/03/2021 tarihli ilk toplantısında yapılan seçim sonucunda;

Ali Fahir KAYACAN                           Yönetim Kurulu Başkanı,

Nuh Naci DOĞUTEPE                        Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Mete DUYGULUER                            Sekreter

Varlık BEŞLİ                                     Sayman,

Hanife Ayşim ULUS                           Sekreter Yardımcısı,

Mahmut BİLGİÇ                                Sayman Yardımcısı

Hasan ALICI                                     Üye  olarak seçilmişlerdir.

 

Yönetim Kurulu Üyesi Mete DUYGULUER’in 21/12/2022 tarihinde istifa etmesi üzerine, 20/03/2022 tarihli Genel Kurul seçim sonuçlarına göre 1. Yedek Yönetim Kurulu üyesi olan Necdet CÖMERT göreve davet edilmiş olup, kendisinin görevi kabul etmesini müteakip Yönetim Kurulunun  28/12 /2022 tarihli toplantısında yapılan işbölümü seçimi sonucu;

 

Ali Fahir KAYACAN                              Yönetim Kurulu Başkanı,

Nuh Naci DOĞUTEPE                            Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,

Hasan ALICI                                         Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                           

Varlık BEŞLİ                                          Sayman,

Hanife Ayşim ULUS                               Sekreter

Necdet CÖMERT                                    Sekreter Yardımcısı

Mahmut BİLGİÇ                                    Sayman Yardımcısı  olarak seçilmişlerdir.

 

    20 Mart 2022 Tarihli Genel Kurul ile göreve getirildiğimiz tarihten bu güne kadar geçen süreçte,  Yönetim Kurulumuzca yapılan faaliyetler öz itibariyle aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

20 Mart 2022 Tarihli Genel Kurul sonrasında Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve 28/12/2022 tarihindeki  Yönetim Kurulu  görev değişikliği sonrasında Yönetim organlarındaki değişiklik bildirimi Başkan tarafından hazırlanarak  DERBİS  üzerinden süresinde İl Dernekler Müdürlüğüne gönderilmiş olup, Dernekler  Müdürlüğünce incelenerek  Dernek  Yönetim organları ile ilgili gerekli değişiklikler kayıtlara işlenmiştir. 2022 yılına ilişkin  Dernek Beyannamesi yasal süresinden önce  Başkan tarafından DERBİS üzerinden İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne gönderilmiş ve DERBİS sistemine işlenmiştir.

 

Banka hesabımızda bulunan  mütevazi miktarın duruma  göre belirli bir miktarının aylık vadeli mevduatta değerlendirilmesi sonucunda, cüz’ide olsa faiz geliri elde edilmiştir.

 

Haftalık çay-sohbet toplantılarımız vesilesi ile, önceki yıllara göre elden ve banka vasıtasıyla aidat ödenmesinde belirli bir artış söz konusu olmuştur. Bu durum ekte sunulan gelir tablosundan açık olarak görülebilecektir.

 

Yönetim Kurulunun  verdiği yetki ile, önceki dönemlerden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Ziraat Bankası Necatibey Şubesindeki Dernek Banka hesabı ile ilgili olarak internet şifresi alınmış olup, Otomatik ödemeye dahil olan Elektrik, İnternet ve Telefon fatura ödemeleri dışında tüm dernek ödemeleri  internet üzerinden hızlı ve çok cüz’i bir masrafla yapılma imkanına kavuşmuş, bunun yanı sıra Dernek Banka hesabının bankaya veya ATM ye gitmeye gerek kalmaksızın her an kolaylıkla kontrol edilebilme imkanı sağlanmıştır.

 

Toplu SMS sistemi ile ilgili olarak daha önce anlaşma yaptığımız Organik Haberleşme firması aracılığı  ile Toplu SMS sistemimiz aktif ve kesintisiz şekilde sürdürülmekte, üyelerimiz ile iletişim en üst seviyede bulunmaktadır.

 

Yönetim Kurulumuza intikal eden, üyelerimiz veya Atatürk Liseliler ile ilgili vefat veya hastalık haberleri, toplu SMS sistemimiz,ve Facebook Grup Sayfamız aracılığı ile üyelerimize ve Atatürk Liselilere duyurulmuştur.

 

Geçen dönemde başlatılan,  Dernek Merkezimize ait  telefonun doğrudan Yönetim   Kurulu    Başkanının cep telefonuna yönlendirilmesi uygulamasına devam edilmiş olup, 7  gün 24 saat Dernek telefonundan Dernek Başkanına ulaşılması mümkün hale getirilmiştir.

 

      Günümüzde sosyal medya iletişim araçlarının çok büyük önem kazanması dikkate alınarak daha önce 2014 yılında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ “ adı altında oluşturulan Facebook grubumuz çok büyük ilgi görmüş olup, toplu SMS sisteminin yanı sıra Derneğimiz ile ilgili tüm faaliyet ve duyuruların buradan da çok daha fazla kişiye ulaşması sağlanmıştır. Dernek olmamız nedeniyle siyasi veya buna benzer  paylaşımlar yapılmasına  izin verilmeyen Facebook grubumuzun halen 1550 den fazla  üyesi bulunmaktadır. Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Derneğimiz adına açılan bir instagram ve Twitter hesabı da mevcuttur.

 

31 Aralık 2020 tarihine kadar http://www.ataturkliseliler.org/  internet adresine sahip önceki WEB sayfamız, aaldernegi.org alan adı ile çok daha işlevsel ve görsel bakımdan zengin  bir içerik ile yenilenmiş olup, çok daha etkin ve devamlı işleyen bir performans ile kullanılmaktadır.Toplu SMS sistemimiz ve Facebook Grup sayfamızda yapılan duyurular sonucunda da WEB sayfamız çok daha yoğun bir şekilde ziyaret edilmeye başlanmıştır.Nitekim, WEB sayfamızın ziyaretçi sayısı, Yönetim Kurulumuzun görev dönemi içerisinde önceki dönemlere göre 2-3 kat artmış bulunmaktadır.Ayrıca yeni WEB sayfamızdaki belirlenmiş alanlara reklam alınma imkanı da sağlanmıştır.

 

01/01/2022 - 31/12/2022 döneminde 28 ASIL yeni üye kaydı yapılmıştır.

 

Terasımızın üst kısmında yağmur oluklarından  kaynaklanan su sızıntısı, 2022  yılı Eylül ayı içerisinde temin edilen bir usta eli ile tamamen giderilmiştir.

 

Ön ödemeli kartlı doğalgaz aboneliğimiz, 2022 yılı Ekim .ayında faturalı aboneliğe çevrilmiş. Arızalı olduğu tespit edilen ön ödemeli su sayacımızda yine 2022 yılı Ekim .ayında yeni sistem ön ödemeli sayaç ile değiştirilmiştir.

 

2022 yılı Mayıs ayı içerisinde okul yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde “Mezunlar ve öğrenciler arasında bilgi yarışması “ düzenlenmiş, katılımcılara  katılım sertifikası verilerek, derneğimizin adı bulunan Atatürk imzalı tükenmez kalem ve öğrencilere Nutuk hediye edilmiştir.

 

2022 yılı öğrenim yılında okulumuzdan  ilk 3 derece ile mezun olan 1 erkek ve 2 kız öğrenciye ücreti 3 yönetim kurulu üyesi tarafından karşılanmak üzere, okulumuzun logosu bulunan 2 gümüş kolye ve 1 gümüş kol düğmesi ile birer adet Nutuk derneğimiz adına hatıra olarak hediye edilmiştir.

 

Okul Yönetimi ile işbirliği yapılmak suretiyle 30 Ekim 2022 Pazar günü okulumuz bahçesinde Geleneksel Döner-Pilav günü etkinliği düzenlenmiş olup, çok yoğun bir katılım sağlanmıştır.Döner-pilav ve ayran ikramı tamamen Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Mahmut BİLGİÇ tarafından karşılanmıştır.

Dernek binamızın deprem sigortası (DASK) yaptırılmış, gider pusulalarına konu Gelir Vergisi Stopajları, süresi içerisinde Vergi Dairesine verilen Muhtasar beyanname ile birlikte ödenmiştir.

 

31/12/2022 TARİHİ İTİBARİYLE ;

 

    BANKA HESAPLARIMIZ OLARAK 2023 YILINA 17.672,87 TL.SI  DEVREDİLMİŞTİR.

 

01/01/2022-31/12/2022 dönemine ilişkin gelir-gider tabloları ile 2023-2024 yıllarına ilişkin tahmini bütçe ekte sunulmuştur.

    

      Derneğimizin tek gelir kaynağı üye aidatları ve bağışlardır.

          

            Üyelerimizin 2022 yılında aidat ödemesinde gösterdikleri hassasiyet nedeniyle ve yaptıkları bağışlar ile  büyük katkı veren herkese şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

 

Görev dönemimiz içerisinde, ana vizyonumuz  “Daha iyiye , daha güzele ulaşmak“ olmuştur. 20/03/2022  tarihli Genel Kurulda oluşan Yönetim Kurulu ile birlikte bugünlere ve her şeyden önemlisi; uzun seneler boyunca Atatürk Lisesinin bir sınıfında veya Spor salonunda Genel Kurulunu yapmak zorunda kalan bir Dernekten, kendi merkezinde çok daha rahat ve fazla imkanlar ile Genel Kurulunu yapan bir Dernek seviyesine gelmiş olmak bizler için ayrı bir mutluluk nedeni olmuştur.

     

       Kuşkusuz ki, hiç bir şeyin sonu olmadığı gibi görev dönemimiz ile ilgili olarak ta, daha iyisinin yapılabileceği söylemi dile getirilebilir.

 

Bizler, mevcut imkanlar ile Derneği, her hafta Atatürk Liselilerin buluşma yeri olarak belli saatlerde açık tutmayı, sosyal medyayı da etkin şekilde kullanıp, şahsi dostluklarımızın da etkisi ile önemli rakamlarda bağış sağlamayı, Derneği hiç borçsuz olarak Banka hesabında derneğimiz için önemli  sayılabilecek bir para bulunacak hale getirmeyi, bir çok sivil toplum kuruluşunda olmayacak şekilde  dernek üyeleri ve Atatürk Liseliler ile etkin ve sürekli iletişim kurulmasını, her şeyden önemlisi Genel Kurulumuzu Dernek Merkezinde yapabilecek imkanlara ulaşmayı sağlayabildik.

 

Derneğimiz için en önemli husus, sadece isimlerden ibaret bir Yönetim Kurulu listesinin oluşturulması olmamalıdır.

 

Bizzat yaşayarak gördük ki, gerektiğinde Dernek Merkezinin temizlenmesi vs. işleri dahil olmak üzere özetle, elini bizzat taşın altına koyacak kişilerden oluşacak bir Yönetim Kurulu ile Derneğin yaşayabileceğini ve daha güzel işler başarabileceğini değerlendiriyoruz.

 

2022 yılında birlikte çalıştığımız tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile 21/12/2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden önceki Genel Sekreterimiz Sayın Mete DUYGULUER’e emek ve özverili çalışmaları için şahsım ve Derneğimiz adına teşekkür ediyorum.

 

Genel Kurulumuzun Derneğimizin geleceği için sağlıklı ve güzel kararlar alacağına yürekten inanıyor ve Yönetim Kurulumuz adına saygılar sunuyorum.

 

 

                                                                                           Ali Fahir KAYACAN

                                                                                        Yönetim Kurulu adına

                                                                                                     Başkan                                                              

EKLERİ :

 EK-1    : 2022 İşletme Hesabı  Tablosu.

 EK-2    : 2023-2024 Yılları tahmini Bütçesi.

 

                                                                                                                                                                                     EK-1

 

                                           ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU

                                                                    01/01/2022 – 31/12/2022 Dönemi

 

 

GİDER

 

GELİR

 

 

 

 

 

Önceki Yıldan Devreden Borç

: ……-………….

Önceki Yıldan Devreden Gelir

:      14.962,39

Genel Giderler

Tamirat                                                   :     5.603,50

Genel Giderler                                        :     7.282,65

       12.886,15

 

a) Kasa

:        -

 

Personel Giderleri

:……-……..........

b) Banka

:   14.962,39

 

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

:     

c) Alacaklar

: ……-…………

 

a) Kültür, Sanat, Spor

: ……-…………

 

Üye Ödentileri

:     10.761,90

b) Eğitim ve Araştırma

:         -

 

Yurtdışından Alınan Yardımlar

: ……-…………

c) Sağlık

: ……-…………

 

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar

: ……-…………

ç) Sosyal Hizmetler

: ……-…………

 

Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı

:        2.720,00

d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.)

: ……-…………

 

a) Bağış Gelirleri

:     2.720,00

 

e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.

: ……-…………

 

b) Yardım Toplama Gelirleri

: ……-…………

 

f) Hukuk ve İnsan Hakları

: ……-…………

 

İktisadi İşletme Gelirleri

: ……-…………

g) Hayır Yardımları

: ……-…………

 

Finansal Gelirler

: ……-…………

ğ) Uluslararası Faaliyetler

: ……-…………

 

Kira Gelirleri

:         -

h) Diğer

:        

 

Diğer Gelirler (Faiz geliri)

:          2.114,73

Diğer Giderler

: ……-……….

Alınan Borçlar

: ……-…………

Mevcut Kasa

:          -

 

 

Mevcut Banka

:    17.672,87

 

 

 

Mevcut Alacaklar

: ……  -………

 

 

 

GENEL TOPLAM

:30.559,02

GENEL TOPLAM

:   30.559,02

 

       

        

 

 

 

 

                     

 

EK-2

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

2023-2024 TAHMİNİ GİDER

   

2023-2024 TAHMİNİ GELİR

 

 

 

         

 

 

Apartman aidatı

3.000,00

 

Üye giriş aidatı

  3.000,00

 

 

Doğalgaz

1,000,00

 

Yıllık aidat(Banka-elden)

15.000,00

 

 

İnternet-Tel-Tv.

4.000,00

 

Bağış

  5.000,00

 

 

Elektrik

3.500,00

 

Faiz Geliri

  2.000,00

 

 

Kartlı su sayacı yükleme

    500,00

     

 

 

Toplu SMS kredi yükleme

3.000,00

     

 

 

Web sayfası domain kirası

2.000,00

     

 

 

Diğer giderler

5.000,00

     

 

 

         

 

 

TOPLAM

22.000,00

     

 

 

GELİR FAZLASI

  3.000,00

     

 

 

 

TOPLAM

25.000,00

 

TOPLAM

25.000,00