Başkanın Özgeçmişi

 

 

BAŞKANIN     Ö Z G E Ç M İ Şİ

                                                                 

                   1950 yılında Konya’nın Cihanbeyli İlçesinde Dünyaya gelmiş, İlk öğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlk okulunda , orta öğrenimini Ankara Mimar Kemal Orta Okulunda tamamladıktan sonra 1968-1969 öğrenim yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun olmuştur.

                  1970 yılında Ankara Hukuk Fakültesine girip , 1974 yaz döneminde mezun olmuştur.

                  Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra yedek subaylık hizmeti sırasında açılan yazılı ve sözlü sınavları kazanarak Ekim 1976 tarihinde Hava kuvvetlerine mensup  muvazzaf Askeri Hakim olarak Stajı müteakip 27 EKİM 1977 tarihinde Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesinde Askeri Hakim olarak göreve başlamıştır.

                  26 ARALIK 1978 tarihinde Sıkıyönetim ilanını müteakip kurulan Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine Hakim olarak atanarak 29/12/1978-01/09/1989 tarihleri arasında  bu görevi sürdürmüştür.

                  01/09/1989-15/07/1991 tarihleri arasında Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimi olarak görev yaptıktan sonra, atandığı Diyarbakır Sıkıyönetim 1 No.lu Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliği görevini 01/08/1991 ile 15/04/1994 tarihleri arasında yürüttükten sonra Diyarbakır 2.Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı Adli Müşavirliği görevine atanarak 15/04/1994 ile 15/07/1995 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür.

                  25/07/1995 tarihinde Askeri Yargıtay Savcılığı görevine atanmış. Bu görevde iken  EKİM 1998 tarihinde yapılan seçim sonucunda en yüksek oy ile liste birincisi olarak Cumhurbaşkanı tarafından Askeri Yargıtay Üyeliğine seçilmiştir.

                  Askeri Yargıtay 1.Daire Üyesi iken , aynı zamanda Uyuşmazlık Mahkemesi Yedek Üyeliği görevini de yürütmüş ve 30 AĞUSTOS 2000 tarihinde üyelik görevinin yanı sıra Askeri Yargıtay Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiş, Genel sekreterlik görevi sırasında Adalet Bakanlığı tarafından Prof.Dr.Sulhi DÖNMEZER’in başkanlığında oluşturulan Yeni Türk Ceza Kanunu Komisyonu çalışmalarının bir bölümüne Askeri Yargıtay’ı temsilen katılmış,  15/04/2001 tarihinde Askeri Yargıtay Üyesi olarak Hv.Hakim Kıdemli Albay Rütbesi ile kendi isteği ile emekliye ayrılıp 25 NİSAN 2001 tarihinden itibaren  Ankara Barosuna kayıtlı olarak Ceza Hukuku ağırlıklı serbest avukatlık yapmaktadır.