YÖNETİM KURULU

                     YÖNETİM KURULU

 

 

BAŞKAN                       :   Ali Fahir KAYACAN                                               

 

BAŞKAN YARDIMCISI :   Nuh Naci DOĞUTEPE

 

GENEL SEKRETER     :   Mete DUYGULUER

 

SAYMAN                       :   Varlık BEŞLİ

 

GEN.SEK. YRD.            :   H.Ayşim ULUS

 

SAYMAN YRD.              :   Mahmut BİLGİÇ

 

ÜYE                                :   Hasan ALICI

 

 

                DENETLEME KURULU

 

1.Ziya IRKLI

 

2.Sait Hilmi GÜLTEKİN

 

3.Sabri Erdal GÜNGÖR