OKULUMUZ

                                                                          OKULUMUZUN TARİHÇESİ

 

Okulumuzun ilk binası, bugünkü Yüksek İhtisas Hastanesi´nin bulunduğu saha üzerine kurulmuş olup, Ankara halkı arasında "Taş Mektep" ismiyle tanınmıştır. Rumi 1302 senesinde zamanın Ankara Valisi Sırrı Bey tarafından temeli atılan okul binası, Rumi 1305 senesinde tamamlanmıştır. Rumi 1302, Miladi 1886 senesinde beş yıllık İDADİ olarak eğitim ve öğretime başlayan okul 1908´de de SULTANİ haline getirilmiştir.
         

1921 senesinde Milli Mücadelenin o günkü şartları gereğince diğer resmi dairelerle birlikte Kayseri´ye nakledilen okul, bir yıl sonra 1922´de tekrar Ankara´ya alınarak eski binasında hizmetine devam etmiştir.

 

Milli Mücadelenin hüküm sürdüğü yıllarda okulun öğretmen ve öğrencileri cephelerde savaşlara katılmış, gazilik ve şehitlik mertebesine yükselmişlerdir. Vatan müdafaasında gösterdikleri üstün gayretleri ve vatanperver çalışmaları sebebiylede, okulumuza Milli Mücadele sonunda bizzat Atatürk tarafından ay yıldızlı sancağımız hediye edilmiş, günümüze kadar itina ile muhafaza edilen Atamızın bu kutsal emaneti okulumuzun en büyük gurur ve şeref kaynağı olmuştur. (Bu Sancak okulumuz bahçesinde bulunan 75. Yıl Eğitim Müzesi´nde sergilenmektedir.)

 

Okulumuzun ismi, 3 Mart 1924´te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu´nun yürürlüğe girmesinden sonra ANKARA ERKEK LİSESİ olarak değiştirilmiştir.
         

Atamız okulumuzu ziyaret ettiği bir zamanda okulumuzda oymak kurulmasını istemiş ve adının GAZİ OYMAĞI olmasına izin vermiştir. ( Bu değerli flama okulumuz bahçesindeki 75. Yıl Eğitim Müzesi´nde sergilenmektedir.)

 

Okulumuz yeni binasının halen inşaat halinde olduğu 1938 senesinde zamanın Orta Tedrisat Genel Müdürü H. Avni Yukaryuç, Ankara Maarif Müdürü Salim Atalık ve Okul Müdürü İhsan Üngüt´ten oluşan bir heyet okulumuzun isminin ATATÜRK LİSESİ olması hususunu Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü´nde Ulu Önder Atatürk´e arz ve teklif etmiş ve Atatürk´ün müsaadesiyle okulumuzun ismi ANKARA ATATÜRK LİSESİ olmuştur.  

 

Okulumuz 10 Ekim 1940 tarihinde de yeni yapılan bugünkü binasına taşınmıştır. İlk önce bir bloktan oluşan okulumuza zamanla iki blok daha ilave edilmiş ayrıca toplantı salonu ve kapalı spor salonları yapılmıştır

 

1960 - 1970 yılları arasında okulumuzun bazı bölümleri Ankara Yüksek Öğretmen Okulu´na tahsis edilmiş, yatakhane, yemekhane ve etüt hizmetleri karşılanmıştır.
         

Yine bu yıllardan itibaren okulumuz öğrencileri için pansiyon (yatılılık) açılmış, ancak daha ileriki yıllarda ortaya çıkan sıkıntılar ve problemler sebebiyle 1987 - 1988 öğretim yılının sonunda pansiyon hizmetleri kaldırılmıştır. Okulumuz 1974-1975 öğretim yılından itibaren kız-erkek karma eğitime geçmiştir.
         

Ayrıca yine 1960´lı yıllardan itibaren uygulanmakta olan ikili öğretim 1987 - 1988 öğretim yılı sonunda Bakanlığımızın izniyle kaldırılmış, pansiyon hizmetlerinde kullanılan bina dershane haline dönüştürülerek okulumuz normal öğretime geçirilmiştir.

 

1991 - 1992 öğretim yılından itibaren de okulumuz bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan ANADOLU LİSESİ statüsüne kavuşturulmuştur.

 

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 28 Haziran 1933´te okulumuzu şereflendirerek Tarih - Coğrafya - Yurt Bilgisi imtihanlarını izlemiş ve 6/F sınıfının not cetvelini imzalamıştır.