MALİ TABLOLAR

                                                                                                       

 

 

                                                                                                  ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ HESAP TABLOSU 

                                                                                                                        1/1/2019 – 31/12/2019 Dönemi

 

 

GİDER

 

GELİR

 

 

 

 

 

Önceki Yıldan Devreden Borç

: ……-………….

Önceki Yıldan Devreden Gelir

:   29.386,68

Genel Giderler

:   31.403,73

a) Kasa

:        440,91

 

Personel Giderleri

:……-……..........

b) Banka

:   28.945,77

 

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

:   31.403,73

c) Alacaklar

: ……-…………

 

a) Kültür, Sanat, Spor

: ………………

 

Üye Ödentileri

:     6.115,10

b) Eğitim ve Araştırma

:       20.817,73

 

Yurtdışından Alınan Yardımlar

: ……-…………

c) Sağlık

: ……-…………

 

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar

: ……-…………

ç) Sosyal Hizmetler

: ……-…………

 

Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı

:     7.445,00

d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.)

: ……-…………

 

a) Bağış Gelirleri

:     7.445,00

 

e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.

: ……-…………

 

b) Yardım Toplama Gelirleri

: ……-…………

 

f) Hukuk ve İnsan Hakları

: ……-…………

 

İktisadi İşletme Gelirleri

: ……-…………

g) Hayır Yardımları

: ……-…………

 

Finansal Gelirler

: ……-…………

ğ) Uluslararası Faaliyetler

: ……-…………

 

Kira Gelirleri

 

h) Diğer

:       10.585,82

 

Diğer Gelirler (Faiz geliri)

:     1.136,98

Diğer Giderler

: ……-……….

Alınan Borçlar

: ……-…………

Mevcut Kasa

:          371,79

 

 

Mevcut Banka

:    12.308,42

 

 

 

Mevcut Alacaklar

: ……  -………….

 

 

 

GENEL TOPLAM

:    44.083,94.

GENEL TOPLAM

:    44.083,94

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                 ANKARA ATATÜRK LİSELİLER DERNEĞİ HESAP TABLOSU

                                                                                                            01/01/2020 – 31/12/2020 Dönemi

 

 

GİDER

 

GELİR

 

 

 

 

 

Önceki Yıldan Devreden Borç

: ……-………….

Önceki Yıldan Devreden Gelir

:   12.680,21

Genel Giderler

:      8.427,49

a) Kasa

:        371,79

 

Personel Giderleri

:……-……..........

b) Banka

:   12.308,42

 

Amaç ve Hizmet Giderleri Toplamı

:      8.427,49

c) Alacaklar

: ……-…………

 

a) Kültür, Sanat, Spor

: ………………

 

Üye Ödentileri

:     4.375,30

b) Eğitim ve Araştırma

:         -

 

Yurtdışından Alınan Yardımlar

: ……-…………

c) Sağlık

: ……-…………

 

Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar

: ……-…………

ç) Sosyal Hizmetler

: ……-…………

 

Diğer Bağış ve Yardımlar Toplamı

:     1.660,00

d) Çevre (Doğa ve Hay. Kor.)

: ……-…………

 

a) Bağış Gelirleri

:     1.660,00

 

e) Ekonomik Sos. ve Topl. Kalk.

: ……-…………

 

b) Yardım Toplama Gelirleri

: ……-…………

 

f) Hukuk ve İnsan Hakları

: ……-…………

 

İktisadi İşletme Gelirleri

: ……-…………

g) Hayır Yardımları

: ……-…………

 

Finansal Gelirler

: ……-…………

ğ) Uluslararası Faaliyetler

: ……-…………

 

Kira Gelirleri

 

h) Diğer

:         8.427,49

 

Diğer Gelirler (Faiz geliri)

:        250,91

Diğer Giderler

: ……-……….

Alınan Borçlar

: ……-…………

Mevcut Kasa

:          -

 

 

Mevcut Banka

:    10.538,93

 

 

 

Mevcut Alacaklar

: ……  -………….

 

 

 

GENEL TOPLAM

:    18.966,42

GENEL TOPLAM

:   18.966,42